canlı destek

 

Sağlıkta Yapay Zeka Uluslararası Sempozyumu
7-8 Şubat 2020  -  Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 20 Mayıs Amfisi

DUYURU:  EGESEM sertifikalarını Ege Üniversitesi Hastanesi Başhekimlik Özel Kalemi'nden teslim alabilirsiniz.

Bilgisayar donanım kapasitelerinde meydana gelen etkileyici gelişim ve bunun sonucunda kazanılan büyük veri işleme yetenekleri ile birlikte, yapay zeka uygulamalarının tüm bilim dallarını ve endüstri alanlarını etkileme potansiyeli hakkında son günlerde hızla bir farkındalık oluşmaya başlamıştır. Bu farkındalık bir çok alanda yapay zeka kullanımına ve yaygınlaştırılmasına dönük stratejilerin geliştirilmesini sağlamıştır. Yapay zekanın etkilediği ve görünüşe göre yakın gelecekte etkilemeye devam edeceği alanlar içinde sağlık alanı öne çıkmaktadır.

Son yıllarda sağlık alanında yapay zeka uygulamaları ile ilgili bilimsel yayınların geometrik olarak artmasının yanında, global büyük veri ve yapay zeka şirketlerinin neredeyse tamamı tıp alanına odaklanmış durumdadır. Radyoloji alanındaki görüntüleme uygulamaları tıp alanında yapay zeka kullanımının sürükleyici gücü olmakla birlikte,  farklı tıbbi veri kaynaklarına bağlı olarak yapay zeka birçok tıp dalında uygulama imkanları bulmaktadır. Özellikle giderek artan biçimde elektronik hale gelen hasta verileri, bu verilerin analizinde yapay zekanın kullanım olanaklarını artırmakta ve hastalık teşhisi tahmini, tekrar yatış tahmini gibi önemli uygulamaların geliştirilebilmesini sağlamaktadır. Gelecekte giderek yaygın biçimde hastalardan doğrudan veri toplamayı olanaklı hale getirecek yeni mobil tıbbi sensörlerin gelişmesi ve yaygınlaşması ile yapay zekanın kardiyoloji, obezite gibi kritik alanlarda gerçek zamanlı olarak çalışmasını sağlaması umulmaktadır. Bu gelişmeler tıp teknolojilerinin daha önceden hayal edilemeyen uygulama biçimlerini hayatımıza sokacaktır.

Sağlıkta Yapay Zeka Uluslararası Sempozyumu öncelikle ulusal düzeyle, yapay zeka biliminin sağlık alanına uyarlanması konularında çalışan tüm paydaşlar için bir bilgi paylaşımı ve koordinasyon ortamı yaratmayı amaçlamaktadır. Sempozyumun bir diğer önemli hedefi de sağlıkta yapay zeka alanında çalışan ulusal araştırmacıların uluslararası ağlar ile etkileşime geçmesi için bir platform oluşturmaktır. Bu bağlamda davetli konuşmacılar ve çağrılı bildiriler ile uluslararası katılımın sağlanması hedeflenmiştir.

 
Düzenleme Kurulu Adına
 
Prof.Dr. Yasemin TOPALOĞLU - Prof.Dr. Tuncay GÖKSEL
DESTEKLEYENLER


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ